MONCHAI CHAROENYONT CO.,LTD.
ผลงานการติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ MC – Monchai Charoenyont Co.,Ltd. บริษัท มนต์ชัย เจริญยนต์ จำกัด นาป่า ชลบุรี Napa Chonburi ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง “อาคารพาณิชย์/ห้างร้าน” โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 200 ตรม. สีแดง RED, ขาว WHITE แล้วเสร็จปี 2558 Completion 2015

Project: MC – Monchai Charoenyont Co.,Ltd.
Location: Napa Chonburi
Type: อาคารพาณิชย์/ห้างร้าน
Area: 200 Square meter
Color: RED, WHITE
Installer: DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion: 2015