DC052 ผลงานติดตั้งคอมโพสิท “ SHELL SELECT ” พัทยา ชลบุรี
ผลงานการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ โครงการเชลล์ซีเลค พัทยา ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท

#DUOCOMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง  “ อาคารร้านค้า ”

โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว WHITE แล้วเสร็จปี 2562

Project : SHELL SELECT
Location : Pattaya Chonburi.
Type :  Shop Building
Color : White
Installer : DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion : 2019