ราคาตารางเมตรเท่าไหร่?

รวมทั้งของและแรงจบหมดเริ่มที่ 2,100-2,450 บาท ทั้งที่ขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่เลือกใช้ เป็นราคาของแบรนด์ระดับกลาง ตามมาตรฐาน ขนาดความหนา 4 มม. แต่ถ้าใช้แบรนด์ดัง คุณภาพสูง ราคาต่อตารางเมตรจะอยู่ที่ 3,500-4,000 บาท

กรณีงานเหมางานมีเนื้องานต่ำกว่า 50 ตารางเมตร?

จะวัดพื้นที่จำนวนการติดตั้งจากหน้างานแล้วประเมินค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ระยะทาง แล้วจะคิดเป็นราคาเหมา

ต้องการซื้อแผ่นอย่างเดียว แผ่นละเท่าไหร่?

เริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 550 บาท

มียี่ห้อ/แบรนด์ อะไรบ้าง?

มีครบทุกแบรนด์ที่จำหน่ายในตลาด

ออกแบบ มีค่าใช้จ่ายไหม ราคาเท่าไหร่?

อัตราค่าใช้จ่ายในการออกแบบมี 2 ราคาคือ ออกแบบธรรมดา ใส่ภาพกราฟฟิกและสีเหมือนจริงสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะพึงพอใจ เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ออกแบบพิเศษ มีแปลนการก่อสร้าง อย่างละเอียด สามารถแก้ไขได้เช่นกัน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท สุดพิเศษถ้าออกแบบแล้วพึงพอใจกับผลงานการออกแบบ แล้วต้องการให้ ดูโอ้ คอมโพสิท เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง จะไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแบบ ลูกค้าจะได้รับการออกแบบ FREE!

ราคาค่าแรงติดตั้งต่อตารางเมตร?

เริ่มต้นที่ 1,200 บาท รวมอุปรกณ์แล้ว ราคาอาจต่อรองได้ ดูจากหน้างาน แบบที่ใช้ในการติดตั้ง อาทิ ถ้าต้องใช้นั่งร้าน

ความหนาขนาดของแผ่นคอมโพสิท?

ขนาด 1.25*2.44 หนา 3 มม. และ 4 มม.

ประโยชน์ข้อดีของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท?

สีสันสวยงาม ทนความร้อน(ไฟ) คงความเป็นสีทนทาน มีความยืดหยุ่น ดูแลรักษาง่าย ติดตั้งสะดวก ทนต่อสภาพแวดล้อมออกแบบได้รูปทรง แข็งแรง น้ำหนักเบา ทันสมัย

ระยะเวลาในการทำงาน?

โดยเฉลี่ย 50-100 ตารางเมตรต่อสัปดาห์

เงื่อนไขการชำระเงิน?

มี 2 กรณี

 • กรณีงานน้อยไม่เกิน 50 ตารางเมตร ชำระเงินเป็น 2 งวด
  • งวดแรก 60% เมื่อตกลงทำสัญญาสั่งจ้างและตกลงซื้อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
  • งวดสอง 40% เมื่อดำเนินแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน
 • กรณีเนื้องานมากกว่า 50 ตารางขึ้นไป ชำระเงิน เป็น 3 งวด
  • งวดแรก 30% เมื่อตกลงทำสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
  • งวดสอง 50% เมื่อติดตั้งโครงเหล็กแล้วเสร็จ (สั่งซื้อแผ่น)
  • งวดสาม 20% เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน

Much square meters?

Also on the end of it and began to. 2100 to 2450 Baht All depends on the brand used. The price of the brand with the market size, thickness 4 mm, but if the price per square meter of high quality brands is that from 3500 to 4000 Baht

A contractor for the work we have less than 50 square meters.

The meat is then installed on site to assess the cost of travel distance is equal to the contract price.

Want to buy one. How much per sheet?

The 550 square meter Baht

What is the brand?

Every brand in the market.

Design costs this much.

The cost of the design is 2. Simple design to graphics and realistic color can be edited from 3000 until at Baht Special design with detailed construction drawings can be edited as well, starting at 15,000 THB With the design and satisfied with the design. I want to be. DUO-COMPOSITE. The installation process. There is no cost associated with the rate. You will receive the FREE!

Force per square meter installed.

The wilderness experience and equipment 1,200 Total Prices are negotiable based on in front of the model used in the installation, including the need for scaffolding higher price if the prices are down.

Thickness of the composite sheet.

Size: 1.25 * 2.44 3 mm and 4 mm

Advantages of the aluminum composite.

Colorful heat (fire) is the most durable. Flexibility. Easy to install, easy to maintain an environment designed to withstand strong lightweight contemporary form.

Duration of the work.

On average, 50 to 100 square meters per week.

Terms of payment.

There are two cases.

 • If less than 50 square meters, is the second installment payment.
  • The first installment of 60% on contract hire and contract purchase order sheet, aluminum composite.
  • Two installments of 40% on the completion of delivery.
 • If more than 50 square material up to three installment payments.
  • The first installment of 30% on the purchase contract / outsourcing orders.
  • The second installment of 50% when equipped with a steel frame for completion. (Order sheet)
  • Three 20% when the delivery is completed.