DC048 สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลงานการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ฉะเชิงเทรา
ขอขอบคุณ บริษัท ร็อคไลค์ จำกัด (แปดริ้ว) ฉะเชิงเทรา Chachoengsao ที่ไว้วางใจให้
#ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง “ ซุ้มอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี“
โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 200 ตรม. สีเงิน SILVER แล้วเสร็จปี 2562

Project : Chachoengsao Provincial Transport Office
Location : Chachoengsao
Type : The Façade of the building
Area : 200 Square meter
Color : Silver
Installer : DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion : 2019