DC047 บริษัท สหทรัพย์ เจริญการก่อสร้าง จำกัด
ผลงานการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ บริษัท สหทรัพย์ เจริญการก่อสร้าง จำกัด บ่อวิน ชลบุรี Chonburi ที่ไว้วางใจให้
#ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง “ อาคารโชว์รูม“
โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 400 ตรม. สีเงิน SILVER แล้วเสร็จปี 2561

Project : HINO – BOWIN
Location : Bowin – Chonburi
Type : Showroom
Area : 200 Square meter
Color : Silver
Installer : DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion : 2018