LUCKY CAT CONSTRUCTION
ผลงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท/คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ Lucky Cat Construction นาป่า อมตะนคร ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิทตกแต่ง “Canopy ทางเดิน” โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทสีแดง RED