สีผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคอมโพสิทของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามการรับประกัน หรือคุณภาพของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทในแต่ละแบรนด์
สีตัวอย่างบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันสินค้าจริง

Solid

BS-001
White

BS-002
Ivory

BS-003
Yellow

BS-004
Orange

BS-005
Red

BS-006
Blue

BS-007
Signal Blue

BS-008
Light Green

BS-009
Black

BS-010
Green

BS-011
Dove Grey

BS-012
Grey

BS-013
Bright Orange

BS-014
Purple

BS-015
Light Yellow

BS-016
Pink

BS-017
Crimson

BS-018
Bright Green

Metallic

BM-001
Bright Silver

BM-002
Metallic Gold

BM-003
Champagne

BM-004
Silver

BM-005
Jade Green

BM-006
Metallic Copper

BM-007
Black Grey

BM-008
Metallic Blue

BM-009
Brown

BM-010
Grey

BM-011
Sparkling White

BM-012
Gold Champagne

Polyester

BP-001
Bright Silver

BP-002
Sparkling White

BP-003
White

BP-004
Red

BP-005
Black

Glossy

BO-001
Glossy Red

BO-002
Glossy Blue

BO-003
Glossy White

BO-004
Glossy Black

BO-005
Glossy Orange

Special

EX-05
Silver Mirror

EX-07
Silver Hairline

EX-09
Wood