KATO KOGYOSHO (THAILAND) CO.,LTD.
ผลงานการติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิท / คอมโพสิต ชลบุรี
ขอขอบคุณ KATO KOGYOSHO (THAILAND) CO.,LTD. อมตะซิตี้ บ่อวิน ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้ #ดูโอ้คอมโพสิท #DUO-COMPOSITE เป็นผู้ติดตั้งคอมโพสิตตกแต่ง “อาคารสำนักงาน” โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสีเขียว GREEN, ขาว WHITE 250 ตรม. แล้วเสร็จปี 2558

Project: KATO KOGYOSHO (THAILAND) CO.,LTD.
Location: BOWIN CHONBURI
Type: OFFICE
Area: 250 Square meter
Color: GREEN, WHITE
Installer: DUO-COMPOSITE ( DUO BUSINESS CO., LTD.)
Completion: 2017