สีผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคอมโพสิทของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามการรับประกัน หรือคุณภาพของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทในแต่ละแบรนด์
สีตัวอย่างบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันสินค้าจริง

Solid

MA416
Milky White

MA404
Jolly Yellow

MA419
Yellow

MA431
Orengji

MA406
Orange

MA429
Scarlet

MA430
Saffron Red

MA418
Bright Red

MA411
Red

MA427
Apple Green

MA428
Vernal Green

MA413
Light Green

MA420
Lotus Green

MA422
Budding Green

MA407
Pale Blue

MA432
Indigo Blue

MA417
Telecom Blue

MA409
Dark Blue

MA410
Pink

MA421
Ink Berry

MA403
Ivory

MA425
Ebony

MA423
Mocha Brown

MA424
Cocoa Bud

MA415
Dark Gray

MA412
Black

Metallic

MA501 (Nano)
Bright Silver
Metallic (Nano)

MA501
Bright Silver
Metallic

MA502
Silver Gray

MA504
Champagne Silver
Metallic

MA513
Charcoal Gray

MA503
Champagne

MA510
Brown Metallic

MA507
Metallic Gold

MA508
Brassy

MA512
Duranar Copper

MA523
Sweet Peony

MA521
Timber Metallic

MA506
Metallic Black

MA509
Jade Green
Argent

MA519
Winter Sky

Sparkling

MAS514
Sparkling Pure
White

MAS511G
Sparkling White

MAS518
Shimmer-Red

MAS516
Galaxy

Mirror & Brushed

MA901
Silver Mirror

MA903
Golden Mirror

MA904
Copper Mirror

MA902
Silver Hairline

Glossy

MA309
Snow White

MA303
Lip Gloss

MA302
Nemo Orange

MA301
Sweet Mango

MA308
Bright Blue

MA311
Maone Blue

MA304
Blazer Blue

MA307
Passion Purple

MA305
Budding Green

MA312
Light Turquoise

MA306
Green Parrot

Spectra

MA701
Jewel

MA702
Red Brass

MA705
Sunset

MA710
Green-Leaden

Wooden

MA801
White Oak

MA803
Natural Wood