ผลงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิทภายในอาคารมหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) ด้วยแผ่นคอมโพสิทสีเทา-เหลือง

ผลงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิทภายในอาคารมหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) ด้วยแผ่นคอมโพสิทสีเทา-เหลือง ทำให้อาคารดูโมเดิร์น เป็นแหล่งความรู้ที่น่าค้นหา เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน