ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิทโครงการหมู่บ้านเดอะไพร์ซ ศรีราชา ชลบุรี